Elines sang- og musikkgrupper

ORGELbrus

Barnas konserthus-serie

Barnas konserthus-festival

KREAlist

 

Gunnar Petersen-Øverleir

Røa musikkfestuker

 

 


VELKOMMEN TIL
ELINES SANG- OG MUSIKKGRUPPER
FOR FORELDRE OG BARN
I ALDEREN 2 MND TIL 5 ÅR


Nye grupper fra 7. januar 2009

 

                            Sted:     I kjellerstuen i Røahellinga 20, Oslo
                            Tid:       Dagtid/ettermiddagstid onsdag og torsdag
                            Pris:      kr. 1200 for 10 ganger à 1t
                            Leder:   Musikkpedagog og trebarnsmor Eline Hjelle
                            Tlf:       481 78 737,  send e-post til Eline

 

Opplegg:
I sang- og musikkgruppene bruker jeg et repertoar med de "gode gamle" barnesangene, noen nyere sanger, vuggesanger, bevegelsessanger, samt rim og regler. Barna skal både få lære å lytte og delta litt selv. Jeg benytter enkle rytme- og melodiinstrumenter. De litt større barna får være med å spille selv. Det er ingen krav til en såkalt "vakker" stemme, for barnet er de nærmestes stemme både den viktigste og vakreste!

Sang og musikk skaper kontakt og samspill og har stor betydning for barnets motoriske, emosjonelle, språklige og sosiale utvikling. Allerede i barnets første leveår starter den musikalske utviklingen som danner grunnlaget for barnets musikkinteresse senere i livet.

Tanken er at deltagelse i sang- og musikkgruppene kan gi inspirasjon til at sang blir en naturlig del av både barnas og de voksnes hverdag. Jeg håper også at deltagelse i sang- og musikkgruppene kan gi noen tips om hva og hvordan man kan synge med barn.

Min bakgrunn og utdannelse:
Jeg er mor til August (født aug. 96), Kristoffer (født okt. 98) og Peter (født juli 01) og er lektor ved musikklinjen ved Foss vg. skole i Oslo. Jeg har også ansvaret for Barnas Konserthusserie i Lille Sal i Konserthuset som nå går inn i sin niende sesong, samt Barnas Konserthusfestival og konsertserien ORGELbrus.

Jeg har drevet sang- og musikkgrupper i Røahellinga siden våren 1999. Jeg har erfaring med privatundervisning i klaver og blokkfløyte for barn fra 5-15 år, og har arbeidet med musikk- og bevegelseprogrammer for barnehagebarn. Jeg har arbeidet som organist i Oslo, samt som sekretær i Det Norske Kammerorkester og som manager for klassiske musikere i Oslo Arts Management AS. Jeg har organistutdannelse fra Norges Musikkhøgskole, samt Pedagogisk Seminar og Musikk hovedfag med fordypning i musikkformidling, fra Universitetet i Oslo.


Oppstart av grupper til høsten:

Jeg har følgende aldersinndeling på gruppene: 0-6 mnd, 6-12 mnd, 1-2 år (del 1 og 2), 2-3 år (del 1 og 2), 3-4 år (del 1 og 2), og 4-5 år (del 1 og 2). I hver gruppe er det plass til 8-9 barn i følge med en voksen.

Hver gruppe vil møtes 10 ganger i høst, vi holder på en klokketime hver gang (med unntak av skolens vinterferie uke 8, da er det fri).

Vi starter opp 7. januar og holder på til 18. mars. 
For påmelding, send meg en e-post eller ring meg.

Sted: I kjellerstuen i Røahellinga 20
Tid: Dagtid/ettermiddagstid  onsdag og torsdag.
Kr. 1200 for 10 ganger à 1t
Leder: Musikkpedagog og trebarnsmor Eline Hjelle
Tlf: 481 78 737
klikk her for å sende e-post