Gunnar Petersen-Øverleir

Piumosso

Røa musikkfestuker 2015

ORGELbrus i Oslo Konserthus 2010/2011

Barnas konserthus-serie

Barnas konserthus-festival

Røa kirkes orgel

 


Gunnar Petersen-Øverleir

Gunnar Petersen-Øverleir debuterte på orgel i Oslo konserthus januar 1994. Våren 1993 fullførte han diplomstudiet i orgel ved Norges Musikkhøgskole. Han har også studert i Frankrike der han i 1992 oppnådde "Prèmiere Prix" ved musikkonservatoriet i Rouen. Han har særlig fordypet seg i fransk orgelmusikk, og har nyere musikk med Olivier Messiaen, Knut Nystedt og Egil Hovland som spesiale.

Gunnar Petersen-Øverleir er organist i Røa kirke, Oslo.
Ved siden av sitt arbeide som organist er Gunnar Petersen-Øverleir også programansvarlig for Barnas Konserthus-serie, Barnas Konserthus-festival i Oslo konserthus, leder plateselskapet Platearbeiderne og underviser i matematikk og informatikk ved Foss videregående skole.

 

I anledning Egil Hovlands 80-årsdag har organist Gunnar Petersen-Øverleir spilt inn en cd med orgelverker av Egil Hovland. Cd-en er spilt inn på Oslo domkirkes fantastiske 53-stemmers orgel, bygget av Ryde & Berg orgelbyggeri i Fredrikstad.

 

Egil Hovland
Egil Hovland (1924 - ) er en av de betydeligste nålevende norske komponister. Egil Hovlands utvikling som komponist er representativ for hovedlinjene i nyere norsk musikk, dvs. en neoklassisk stilretning i 1950-årene, etterfulgt av en avantgardistisk stil i 1960-årene med dodekafoni og klangeksperimenter, og avløst i 1970-årene av et mer nyromantisk tonespråk. Samsvaret skyldes at nettopp Egil Hovland er en av de komponister som har formet utviklingen. Samtidig har Egil Hovland virket som organist, og gitt betydelige bidrag til fornyelsen av norsk salmesang, liturgi og gudstjenesteliv. Dette omfatter også norsk orgelmusikk.

Egil Hovland har komponert en rekke orgelverker til bruk i gudstjenester og kirkelige handlinger. Verkene spenner i stil og format fra den enkle orgelkoral til den virtuose koraltoccata. Typisk for Egil Hovland er at han i mange verker har utvidet det bruksmusikalske format og den stilistiske spennvidde, samtidig som han hele veien holder fast på sin liturgiske og religiøse forankring.

Platen viser dette gjennom et tverrsnitt av Egil Hovlands orgelverker.