Ansvarlig for KREALISTkurset:
Eline Hjelle
Tlf: 481 78 737