VELKOMMEN TIL NYTT KREALISTKURS

NOVEMBER 2010


 

 

Krealist

Velkommen til 2-ukers kurs på Teknisk Museum for
barn på 8–12 år i følge med en voksen!
Sammen skal vi studere temaet ROBOTER
sett fra mange vinkler, sammen med en astronom,
en fotograf, en filosof og en vitensenterpedagog!


Hvem er kurset for?
Kurset er for barn på 8–12 år i følge med en voksen.
Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel
om både den voksne og barnet er nysgjerrig og liker
å stille spørsmål!

Hvor holdes kurset?
Vi skal være i kurslokalene til Teknisk Museum. Der får vi tilgang til tre laboratorier, der vi skal bygge roboter (robot-lab), lodde elektroniske deler som roboter lages av (lodde-lab) og komponere robotmusikk (midi-lab).

Kursoversikt

Lørdag 6. november kl. 11–15, Teknisk Museum

kl. 11.00–12.00 Innledning: Hva er en robot? Demonstrasjon av ulike roboter og konkurranse mellom robotene . Vi ser robotfilm

kl. 12.00–12.30 Del 1) Vi programmerer roboter (robot-lab)

kl. 12.30–13.00 Lunsj

kl. 13.00–14.00 Filosofisk samtale: Hva er forskjellen på en robot og et menneske?

kl. 14.00–15.00 Del 2) Vi programmerer roboter (robot-lab)

Tirsdag 9. november kl. 17–19, Teknisk Museum

kl. 17.00–19.00 Vi lodder elektroniske deler som roboter lages av (lodde-lab)

Tirsdag 16. november kl. 17–19, Teknisk Museum

kl. 17.00-19.00 Vi komponerer robot-musikk (midi-lab)

Lørdag 27. november kl. 11–15, Teknisk Museum

kl. 11.00–12.00 Innledning: Hva kan en robot utføre? Ny konkurranse mellom robotene

kl. 12.00–12.30 Vi prøver ut hvordan det er å være en robot

kl. 12.30–13.00 Lunsj

kl. 13.00–14.00 Filosofisk samtale: Kan en robot bli en venn?

kl. 14.00–15.00 Vi ser robotfilm. Fremføring av vår egenkomponerte musikk sammen med roboter som beveger seg. Avslutning med diplomutdeling


Hva får kursdeltagerne oppleve og lære på kurset?
Dette er et tverrfaglig kurs, en slags ”allidrett for hodet”!

Vi håper kurset vil stimulere barnas naturlige og kreative utfoldelse innenfor
realfag, filosofi, kunstneriske fag og entreprenørskap uten skarpe grenser mellom disse fagområdene.

Dette er et kurs for både barn og voksne. Barna vil få ulike utfordringer underveis i kurset og vil behøve
både muntlige innspill og praktisk hjelp fra de voksne underveis, - noe vi tror vil være utfordrende også for de voksne.

Hva er en Krealist?
En Krealist er en person som ved å kombinere kunnskap fra ulike fagfelt får nye og spennende utfordringer,
muligheter og resultater. Dvs. barn er naturlige Krealister som daglig beveger seg ubesværet inn og ut av absolutt
alle tenkelige og utenkelige fagfelt og stadig ender opp med uventede og kreative løsninger!

Hva koster kurset?
Samlet kursavgift er kr. 1.200, som er samlet pris for 1 barn og 1 voksen.

Hvem arrangerer kurset?
Initiativtager og kursleder er Eline Hjelle (www.kufo.no) i samarbeid med Teknisk Museum og NITO.

Hvordan skjer påmelding til kurset?
Ta kontakt med kursleder Eline Hjelle, tlf. 481 78 737 eller send en e-post til kurs@krealist.no

Velkommen på kurs!
Hilsen Eline